Giỏ hàng

Chiến lược Công ty

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Với 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư bất động sản từ năm 2014, UPLAND đã khẳng định được vị thế, uy tín và kiên định theo chiến lược phát triển của mình, cụ thể:

  • Tập trung vào các khu phức hợp thương mại trung tâm có quy mô lớn tại các thành phố lớn.
  • TẬP TRUNG: Hướng đến đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của phân khúc trung cấp.
  • NHÂN BẢN: Phát triển chuỗi nhà ở kết hợp kinh doanh và chi nhánh thành viên thông qua việc đóng gói hệ thống.
  • VƯỢT NGƯỠNG: Khai phá tiềm năng, tăng cường phát triển năng lực từng thành viên và cách thức làm việc nhóm cũng như liên tục thiết lập và vượt ngưỡng các mục tiêu mới.
  • Đa dạng và tăng thu nhập từ đầu tư bất động sản, đồng thời quản lý vốn một cách hiệu quả.
 

NHÂN SỰ

Nguyên tắc quản trị của UP tập trung phát triển yếu tố con người để đảm bảo cho sự phát triển bền vững lâu dài của hệ thống. Với phương châm “Con người là tài sản, là hạt nhân của mọi hoạt động trong doanh nghiệp”, UP xây dựng đội ngũ lãnh đạo cam kết, chủ động và chính trực, với vai trò nêu gương, dám làm và dám chịu.

Các quản lý và lãnh đạo tiềm năng được thử thách với trách nhiệm rõ ràng và cơ chế đãi ngộ gắn liền với kết quả công việc. UP đồng thời tích cực triển khai các chương trình đào tạo quản lý nguồn, để xây dựng các thế hệ quản lý năng lực cao và gắn bó lâu dài với Công ty. Dùng yếu tố con người là “hạt nhân”, UP đẩy mạnh công tác quản trị theo định hướng “chuẩn hóa” các quy trình, quy chuẩn, tiếp tục tinh gọn bộ máy một cách “đơn giản hóa” để tăng năng suất, hướng tới mục tiêu “tự động hóa” các công đoạn thực hiện, tăng cường ứng dụng công nghệ, kỹ thuật nhằm tạo ra những đột phá mới. Cuối cùng, các thành viên và bộ phận trong Công ty sẽ “chia sẻ hóa” để tối ưu hóa nguồn lực nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng công việc chung và hiệu quả của cả hệ thống, từ đó nâng cao thu nhập của nhân sự trong Công ty.

 

KINH DOANH

Trong 5 năm tới, UP thực hiện định hướng đẩy mạnh hoạt động và quy mô xoay quoanh 2 trụ cột chính là BẤT ĐỘNG SẢN & ĐÀO TẠO, để mỗi bộ phận của UP hoạt động tương đương như một doanh nghiệp hàng đầu về chất lượng sản phẩm dịch vụ, có tính đồng bộ & bổ trợ cao, từ đó tạo ra lợi thế cạnh tranh góp phần thiết lập vị thế dẫn đầu của UP với sứ mệnh TÁI THIẾT GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN.

 

backtotop hover